Likestilt foreldreskap

Tradisjonelle samlivsformer er ikke like sterke som tidligere; flere og flere barn vokser med en mor og far som ikke lengre bor sammen. Men lovverket og familievernet har ikke fulgt med samfunnsutviklingen. Stabile, kjærlige, omsorgsfulle og fullt ut kompetente fedre ekskluderes vekk fra sine barns liv hver eneste dag. Både mor og far vil oftest bidra som positiv resurs for barna sine livet ut om det får muligheten. Men både barneloven og forvaltningene bidrar aktivt til å ekskludere far ut av barnas liv etter et samlivsbrudd. Les mer om hva MannsForum mener om likestilt foreldreskap: Les mer her.

 

Behov for hjelp?

MF tilbyr kamerathjelpen – en likemannstjeneste som tilbyr råd, hjelp og støtte.

Juridiske råd og et inkluderende miljø med bredde og  erfaring; med hva du står midt oppe i nå.

MF social Club
Sosialt samvær og nettverksbygging for menn og fedre både med og uten barn.

Hvordan kan du bidra?

MannsForum mottar lite offentlig støtte. Drifts utgiftene våre finansieres i hovedsak av medlems-avgiften.

Meld deg inn

Bidra med frivillig innsats

Støtt oss økonomisk

Aktuelt