Nøkkelord Arne Børke

Nøkkelord:Arne Børke

NOU fra Barnelovutvalget har store mangler

For få dager siden overleverte Barnelovutvalget sin utredning om ny barnelov. Noen lysglimt finnes, men det er ingen grunn til å slippe jubelen løs...

Dagens barnelov må endres – igjen

En ny barnelov må sikre at alle barn har rett til å være sammen med både mor og far

NOU “Et styrket familievern” må utsettes

Familievernutvalget levert inn sin NOU - MannsForum har levert våre kommentarer og vil ha stopp i videre arbeid.

NØKKELORD