Home Nettavis Politikerne har sviktet barna som blir kidnappet

Politikerne har sviktet barna som blir kidnappet

I en artikkel i Nettavisen 18.09.19 uttaler styremedlem og leder i Barnelovsgruppen Henrik Hammerhei Slevigen seg om Fredrik-saken. Han setter fokus på at vi har en lignende dynamikk også for mange saker her i Norge.

Det finnes tilfeller hvor NAV krever høyere bidrag når barnet holdes borte fra samvær uten at det er grunnlag for det og en domstol har bestemt at det skal være samvær. NAV systemet legger opp til skjevhetene mellom foreldrene. NAV tilbyr en rekke stønader til den forelderen som barnet bor mest hos. Dette fører i mange tilfeller til at foreldre ikke ønsker delt bosted av økonomiske årsaker, at konfliktnivået øker, at flere mødre jobber mindre(se kriteriene for overgangsstønad), og at fedre får trangere økonomi pga barnebidrag. I dag er ca 91% av bidragsmottakere mødre. Til syvende og sist går det utover barna. Kvinner utgjør også 95 % av de som mottar stønader i følge NAV sin statistikk.

Slevigen poengterer at samværssabotasje premieres også i de tilfeller der barnet ikke blir tatt ut av Norge, men forhindres fra samvær mens både mor, far og barn er i Norge.”

Les hele artikkelen her hos Nettavisen

Når sakkyndige blir manipulert

Grethe Nordhelle har kritisert sakkyndige for manglende evne til å være objektive og upartiske

Mannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforum ber om effektive tiltak for å redusere den kritiske kjønnsubalansen i skolen og øke andelen mannlige lærere

Mannsforums forskningsgruppe

Vi ønsker å spre kunnskap om menn, fedre og gutter til nytte for alle med interesse for temaene

MGTOW – Menn som har gitt opp kvinner

Menn gir - kvinner tar. For Men Going Their Own Way vil menn alltid være taperne i forholdet. I protest unngår de forhold med kvinner og går mig-tow

The Bothersome Father

Paradox in the land of equality - nå på Kickstarter!

Styret i Mannsforum på båttur til Bolærne

Å være styremedlem i Mannsforum betyr mange oppgaver og null lønn, desto viktigre å sette av en helg til å bli bedre kjent og ha det gøy

En av fire dropper ut

Vince Adam Stuestøl skulle gjerne kostet samfunnet mindre, men er en del av en dyster statistikk der mange dropper ut.

Stå opp for guttene!

I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar "Kjønnskampen", har det oppstått het diskusjon. Jeg undres over om vi har sett den samme dokumentaren.

Vi feirer Mannsdagen 2020 på vårt eget vis!

Videohilsen til deg, mann!Corona-restriksjoner har medført full stopp i nesten alle MannsForum sine planer for Mannsdagen i dag, 19. 11. 2020. Men vi lar...

Alle mann til kateteret

Les hele kronikken til Dag Furuholmen på NRK ytring