Home Nettavis Nyhetsmail nr 3. Januar 2020

Nyhetsmail nr 3. Januar 2020

Mannsforums Nyhetsmail

 

Godt nytt år kjære lesere og

Mannsforum-medlemmer!

 

Takk for støtten i 2019.

Nå skriver vi 2020 og vi har tatt skrittet inn i det nye tyvetallet.
Det gamle året 2019, med “Kjønnskampen” på NRK Brennpunkt, og boken “Mitt liv som mann – i likestillingens hjemland” av Øystein Stene, har en gang for alle skapt innpass til det mannlige perspektiv i den offentlige norske likestillingsdebatten. Tiden da kvinners utfordringer ble forstått som strukturelle likestillingsproblemer, og menns utfordringer som individuelle og ofte selvforskyldte, er nå på hell. I dag framstår det nesten litt komisk å tro at likestilling handler om utfordringene til bare ett kjønn, og selv enkelte fremtredende feminister ser endelig ut til å begynne å forstå dette. Ikke at denne erkjennelsen har kommet uten knallhard motstand, og mye kamp gjenstår. Men diskusjonen har begynt å rulle, og den kan ikke lenger reverseres.

Mannsdagen 2019 var Mannsforums største seminar noensinne og vårt første i internasjonal målestokk, med blant annet stjerneforeleser Warren Farrell med flere. Vi hadde godt oppmøte, deltagere fra mange land, og besøk av flere stortingspolitikere. Mannsforum har vært profilert i media over 30 ganger i 2019. Vi har doblet medlemstallet vårt til over 800 medlemmer. Uten deres støtte, ville ikke vårt arbeid vært mulig!

Les Mannsforums Visjoner for 2020 i nyhetsmailen

Les hele Nyhetsmailen her

Eller motta den fast på mail

REGJERINGEN MOTARBEIDER LIKESTILLING FOR MENN

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande skriver i Aftenposten 29.mai at hun arbeider for likestilling. Det er mulig, men ikke for alle, og ikke for menn.

Guttekrisa på norsk

Guttekrisa handler om fire hovedområder der guttene våre møter utfordringer.

Frafall og utelukkelse-spiralen

Boken “The Boy Crisis”, tar for seg fire områder hvor sønnene våre sliter i dag; mental helse, fysisk helse, økonomisk helse og til sist utdannelse.

Dagens barnelov må endres – igjen

En ny barnelov må sikre at alle barn har rett til å være sammen med både mor og far

Saksbakgrunn: Knut Harald Frøland og Samnanger kommune

Samnanger kommunes barnevernstjeneste har fått massiv kritikk for sitt arbeid gjennom to tiår. To granskningsrapporter, en i 2013 og en i 2020, gir barnevern,...

NOU 2019 – Høringsuttalelse

Utvalgets utredning svekkes av at utvalget ikke har tatt gutters særlige oppvekstutfordringer på tilstrekkelig alvor

Stå opp for guttene!

I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar "Kjønnskampen", har det oppstått het diskusjon. Jeg undres over om vi har sett den samme dokumentaren.

Mannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforum ber om effektive tiltak for å redusere den kritiske kjønnsubalansen i skolen og øke andelen mannlige lærere

Gratulerer med den internasjonale mannsdag i dag, den 19. november

Nei det er ikke en spøk, så du kan tørke bort hånfliret først som sist..

Foran eit vegskilje

I fem av sju saker er Noreg nå dømd av EMD for brot på barns rettar til familie- og privatliv