Home Nettavis NORSKE MENN, UTENLANDSKE KVINNER

NORSKE MENN, UTENLANDSKE KVINNER

MannsForum tar selvfølgelig sterk avstand fra den type handlinger som blir beskrevet nylig i en sak hos NRK hvor det blir fortalt om utenlandske kvinner som blir levert på døra hos krisesentre rundt om i landet av norske menn. Alle mennesker skal behandles med respekt og verdighet, uavhengig av kultur, kjønn eller hudfarge.

Når det gjelder menn som henter kvinner fra utlandet, og da spesielt fra land med betydelig lavere levestandard enn vår egen, så presenterer NRK kun den ene siden av hele bildet. Menn fremstilles enda en gang ensidig som den utøvende part av uakseptable handlinger. MannsForum er heller ikke de eneste som reagerer på den ensidige fremstillingen til NRK. Dette har også Resett gjort, og kommet med en egen artikkel som tar for seg en del tall som ikke var inkludert i NRK sin artikkel.

MannsForum ser at det også finnes en annen dynamikk enn den NRK beskriver. Urovekkende mange av MannsForum sine medlemmer kan fortelle en helt annen historie enn den NRK forteller. Disse mennene har funnet en kone i utlandet som har flyttet til Norge for å starte et nytt liv her. Ikke lenge etter ankomst til Norge, etter at kvinnen har blitt gravid, eller nylig blitt mor, så flytter mor ut av felles hjem og til krisesenter. Mannen blir utsatt for grove beskyldninger om både psykisk og fysisk vold, og i mange tilfeller blir far hindret kontakt med eget barn.

Av fedre i vår organisasjon som har utfordringer med tidligere partnere de har felles barn med, så opplever MannsForum at menn med tidligere partnere fra andre verdensdeler er overrepresentert blant de som blir utsatt for grove beskyldninger fra mor. Mange av bruddene kommer gjerne før det har gått to år etter at kvinnen har flyttet til Norge.

Det kan være på sin plass og opplyse om at det finnes visse unntak fra kravet om botid i landet før man er kvalifisert til permanent opphold i Norge. Det er nemlig slik at hvis man har blitt mishandlet av ektefellen/samboeren, så kan man søke selvstendig oppholdstillatelse selv om kravene om botid ikke er oppfylt.

MannsForum har blitt gjort oppmerksom på at det finnes grupper hvor denne og annen informasjon blir formidlet med tanke på å utnytte systemet maksimalt til egen fordel. Men det er heller ikke vanskelig å finne informasjonen selv på UDI sine sider.

https://www.udi.no/skal-soke/oppholdstillatelse-for-de-som-har-blitt-mishandlet/

Det er selvsagt tragisk at kvinner som kommer til Norge opplever det NRK beskriver, og selvsagt må utenlandske kvinner som opplever overgrep fra mannen de har valgt å leve sitt liv med få beskyttelse. MannsForum mener allikevel at det er på plass med en nyansering, og ønsker å presisere at bildet ofte ikke er svart/hvitt. Det er mye som tyder på at en del av de med utenlandsk bakgrunn som kommer til krisesenterene ikke er reelle ofre, men mennesker som kynisk utnytter dagens system og regelverk. Det er derfor viktig at man ikke ukritisk aksepterer den ene part sin fremstilling av seg selv som offer. Spesielt ikke når det finnes kraftige insentiver som tilsier at man har et stort utbytte av å bli definert inn i nettopp denne rollen.

 

Pappas hemmelighet

40 år etter at han ble misbrukt, forteller faren om de seksuelle overgrepene han ble utsatt for som barn

Styret i Mannsforum på båttur til Bolærne

Å være styremedlem i Mannsforum betyr mange oppgaver og null lønn, desto viktigre å sette av en helg til å bli bedre kjent og ha det gøy

Appell foran stortinget Juni 2019 – Gjennomført

Værgudene gjorde sitt ytterste i å presse MannsForum under tak med lyn, torden og store nedbørsmengder; men en standhaftig gjeng fullførte appellen som planlagt utenfor stortinget. Stor innsatsvilje og en våt opplevelse.

Høyesterett 2019 – Delt foreldreansvar forhindrer ikke at barn flyttes ut av landet

En lovendring i 2016 åpnet for at omsorgsforelder kan flytte utenlands med felles barn uten "særlige grunner".

Likestilt foreldreskap

Tradisjonelle samlivsformer er ikke like sterke i dag som tidligere, flere og flere barn vokser opp i hjem hvor mor og far har valgt å flytte fra hverandre. Far arbeider og mor passer barn er stort sett historie. Lovverk og familievern kan ikke henge igjen i et samfunn som ikke lenger eksisterer.

Trettebergstuen drar offerkortet

Trettebergstuen (Ap) møter motstand hos Mannsforums leder Arne Børke når hun i Dagbladet presenterer coronakrisen med feministbrillene på.

Hvorfor blir feminister så forbanna over fakta?

Verden er ikke designet for menn! - Jeg er hvit, pusher 50, er gammal, sur og forbanna. Da stemples man som en anti-feministisk gubbe. Men jeg er kvinne, det ødelegger liksom alt.

Menn på krisesenter: – Terskel for dem å komme

- De trenger ofte krisesenteret som et pusterom. For å få fred og nødvendig avstand fra psykisk vold, sier faglig leder Tove Hægg Versland...

Skal vi skape barn hvor far aldri har vært en teoretisk mulighet engang?

Mannsforums leder Arne Børke spør om det er en god ide å sette barn som kun har "prøverørsfedre" til verden og etterlyser barneperspektivet i debatten.

‘- Tenk om det sitter en hel barnefamilie i bilen!

Hva er det som skjer i en manns hode og kropp når han uten tanke på egen sikkerhet begir seg ut over fjellsiden for å prøve å berge andre?