Home Fremhevede poster Nordiske farsorganisasjoner styrker samarbeidet

Nordiske farsorganisasjoner styrker samarbeidet

Dagen etter den internasjonale Mannsdagskonferansen møtes 11 representanter fra Nordiske farsorganisasjoner på Kulturhuset 20. november for å orientere hverandre om utfordringene for menn og fedre i de ulike land, og hvordan de arbeidet for å støtte fedre, menn og barn i arbeidet for likeverd og likestilling.

Både danske Foreningen Far og finske Central Association for Men’s Organizations rapporterte om mange medlemmer og stor deltagelse, hovedsakelig i form av veiledning av fedre som sliter med å oppnå samvær med barna etter samlivsbrudd. Foreningen Far har rundt 2.000 medlemmer, en fast ansatt i halv stilling og 200 veiledningsgrupper rundt om i landet, samt en stab med 6 personer på fulltid. Begge organisasjoner er i aktiv dialog med familiemyndighetene i landet, finnene også med helsemyndighetene.

Den svenske foreningen PappaBarn rapporterte om stagnerende medlemstall og dårlig respons hos media og myndigheter. Forening har rundt 700 medlemmer, og har nylig vedtatt å omgjøre navnet til et mer kjønnsnøytralt navn. Foreningens nye navnet blir Vårdnad Boende Umgänge (VBU).

MannsForum er i forhold til disse i en mellomsituasjon med rundt 800 medlemmer (ett nytt medlem per dag), styrket Kamerathjelpsgruppe, to regionale nettverk og økende dialog med myndighetene. MannsForum har også et bredere interessefelt med fokus både på far/barn, guttekrisen, likestilling og forskning, og hvor arbeidet er organisert i temagrupper.

Den islandske deltageren var aktiv i arbeidet mot omskjæring av gutter. Det samme var en uavhengig representant fra Finland.

«De fire store» nordiske foreningene ble enige om økt koordinering og samarbeid gjennom nettverkene Nordic Fathers og Nordisk Likestilling som ledes av Forening Far v/ formann Jesper Lohse. Forening Far vurderer å utvide sitt eget fars-arrangement i mars til et nordisk farsseminar 24./25. mars 2020. Centralforeningen ble oppfordret til å vurdere arrangementet av en Nordisk Fars-konferanse i Finland, eventuell åpen også for de baltiske land. Det søkes om tilskudd hos Nordisk Råd til arrangementene. Nordisk Råd har i mange år gitt flere millioner kroner i økonomisk støtte til kvinnearrangementer/prosjekter i og mellom de nordiske land.

Besøk de forskjellige organisasjonenes hjemmesider:

Foreningen Far i Danmark:

https://foreningenfar.dk/

PappaBarn i Sverige (nytt navn VBU):

https://www.vbu-se.se/sv-SE

Vi gråter ikke over spilte menn

Kan våre ulike biologiske- og kjønnsspesifikke ståsteder gjør det vanskelig å se hverandres problemstillinger?

Inviterer likestillingsministeren til Mannsdagskonferansen 2020

Likestillingsministeren markerte Kvinnedagen 8. mars i år. MannsForum inviterer nå Abid Q. Raja til Mannsdagen for å åpne vår konferanse på Youngs i Oslo torsdag 19. november.

Når sakkyndige blir manipulert

Grethe Nordhelle har kritisert sakkyndige for manglende evne til å være objektive og upartiske

Pappas hemmelighet

40 år etter at han ble misbrukt, forteller faren om de seksuelle overgrepene han ble utsatt for som barn

Maskulinitet som positiv ressurs

Mediamytene om menn har vært mange og negative; vi leser om patriarkiet, gutteklubben grei, negativ maskulinitet, toxic-maskulinitet eller aggressiv seksualitet. Menn som voldelige og sexistiske. Maskuline uttrykksformer er både gammeldags og i krise. Mannsrollen beskrives som mistilpasset i det moderne samfunn, utslagene finner vi i former som vold, rus og relasjonsproblematikk.

Mannsforums mannspris 2020 tildeles JAN BØHLER

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2020 TILDELESJAN BØHLERFor hans store og positive engasjement som politiker for barn- og ungdoms oppvekstmiljø og utfordringer i Groruddalen, og ikke...

Den nordiske mands hævn

Foto: MannsforumBokanmeldelse: «Den nordiske mands hævn» v/Guttorm GrundtSofie Jama; «Den nordiske mands hævn»Politikens forlag 2020. Danmark431 sider.«DEN NORDISKE MANNS HEVN»Kvinnelig muslimsk forfatter bruker nordiske...

Trettebergstuen drar offerkortet

Trettebergstuen (Ap) møter motstand hos Mannsforums leder Arne Børke når hun i Dagbladet presenterer coronakrisen med feministbrillene på.

Menns likestillings-utfordringer i Norge

Psykiater Dag Furuholmen vurderer situasjonen for gutter og menn i Norge i dag.

Gutters oppvekstvilkår

Gutta må ta seg sammen slo Utdanningsminister Jan Tore Sanner fast i NRKs nyhetssending etter at tre 14 år gamle jenter fikk stor oppmerksomhet for en kronikk om verbal seksuell trakassering i skolegården. Og unge gutter i dag virker godt kjent med denne type negative holdninger om seg selv som gutter.