Home Nettavis Mannsforums kvinnepris 2020 tildeles ANKI GERHARDSEN

Mannsforums kvinnepris 2020 tildeles ANKI GERHARDSEN

MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2020 TILDELES

ANKI GERHARDSEN

For hennes modige og balanserte stemme i kultur- og likestillingsdebatten. I motsetning til mange andre journalister og samfunnsdebattanter viser hun en positiv og empatisk holdning til gutter, menn og fedre, og forståelse for deres særlige livs- og likestillingsutfordringer i et feministisk preget samfunn. Anki Gerhardsen viser en uvanlig kritisk distanse til etablerte politisk korrekte myter om patriarkatsamfunnet, og misbruken av kvinnelig offermakt i kjønnspolitikken.

Anki Gerhardsen er utdannet innen journalistikk, teater, kunstkritikk og kulturformidling. Hun har en lang og allsidig praksis med ulike engasjementer og roller, og belønnet med kritikerstipend fra Fritt Ord og pressepriser. Hun utviklet og igangsatt debattkonseptet Kritisk Punkt med formål å etablere en arena for offentlig debatt der målet er å synliggjøre kunstens samfunnskritiske ytringer gjennom tematiske debatter. Tema for en av debattene var om mannsrollen: «Går det an å være MANN i 2016»? Hun i dag selvstendig næringsdrivende med ulike oppdrag og bl.a. fast spaltist i Aftenpostens Medierevisjon, medlem av Ytringskommisjonen, og prosjektleder for debattforumet Lystring ved Nord Universitet/Nordlandsforskning. I et debattinnlegg i Aftenposten Meninger kom hun f.eks. med følgende høyst relevante spørsmål:

«Hvorfor ringer ikke Aftenposten eller NRK eller Vårt land til alle sentrene for kjønnsforskning og spør alle kvinnene som jobber der hvor mye tid de egentlig bruker på menn?» «Opp mot tre ganger så mange menn som kvinner tar sitt liv»

Anki Gerhardsen fremstår med sitt samfunnsengasjement og sin humanistiske holdning til likeverd mellom kjønnene som et godt eksempel for andre samfunnsdebattanter, av begge kjønn, og er en verdig vinner av MannsForums Kvinnepris 2020.

MannsForums jury/styre 19.november 2020

En av fire dropper ut

Vince Adam Stuestøl skulle gjerne kostet samfunnet mindre, men er en del av en dyster statistikk der mange dropper ut.

En brannfakkel av en bok – i et minefelt av en diskusjon

Bokanmeldelse av "Mitt liv som mann - i likestillingens hjemland". Forfatter: Øystein Stene. Den viktigste boken om likestilling i Norden på lang tid.

Den urettferdige skjevfordelingen

Hvorfor skal hun som ikke setter barnets behov først, være den som får gratis rettshjelp?

Justisminister Listhaug avviser bruken av sanksjoner mot samværsabotasje

Publisert 14.03. 2018Justisministeren vil ikke gjøre noe for å endre dagens rettstilstand der samværsretten i praksis er uten strafferettslig vern. I brevet gir ikke...

Annerledes – eller helt ordinær

Bare fem til ti prosent av befolkningen har et slags genetisk grunnlag for å utøve en heltedåd.

Om MannsForum

MannsForum er en ideell forening med hovedformål å være en aktiv stemme for gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer i samfunnet.

Nordiske farsorganisasjoner styrker samarbeidet

Farsorganisasjoner samarbeider for felles sak.

Når verdikamp blir ekstremisme

Vi har et uavklart verdisyn i vårt land ved at det biologiske prinsipp er blitt mistenkeliggjort i offentlig ordskifte i mange år.

Simon Simonsen – Political parties needs Spokesmen for Men’s Rights

Danish politician Simon Simonsen poses the long overdue question if political parties needs spokesmen for men’s affairs?

Gutters likestillingsutfordringer trenger også oppmerksomhet

Ettersom feminisme dreier seg om likestilling, hva trenger man en mannsdag for?