Home Nettavis Mannsforums forskningsgruppe

Mannsforums forskningsgruppe

MANNSFORUM – FORSKNINGSGRUPPA 

https://www.dropbox.com/home/Forskningsgruppa

Alle artikler i databasen vår er organisert fordelt på 8 tema, hvorav noen går litt over i hverandre. Det er likevel ganske greit å finne fram. Navnet på forskningsartikkelen er ofte selvforklarende. 

Hvis du kommer over forskning eller artikler med relevans for vårt arbeid som du ønsker å dele, ber vi deg om å kontakte Dag Furuholmen på dag@furuholmen.no

Vi håper å slik spre kunnskap om menn, fedre og gutter til nytte for alle med interesse for temaene.

  1. Barns fysiske og psykiske helse sett i forhold til delt bosted.
  2. Delt bosted Warschakrapporten, Linda Nielsen og andre som ser kritisk på forskningen rundt delt bosted
  3. Parent Alienation / Foreldrefremmedgjøring
  4. Fedre som mister kontakt med barna sine
  5. Gutters oppvekstvilkår, frafall i skole og utdanning
  6. Menns helse
  7. Vold og overgrep i nære relasjoner også mot menn
  8. Kronikker, intervjuer og avisartikler med relevans for MannsForums arbeid
  9. Skilsmisse og helse

Mannen – myter, løgn og sannhet

"Det er betenkelig at feminisme har etablert seg som en nærmest enerådende forklaringsmodell i kjønnsspørsmål" skriver forfatterne

Vi gråter ikke over spilte menn

Kan våre ulike biologiske- og kjønnsspesifikke ståsteder gjør det vanskelig å se hverandres problemstillinger?

Barnefordeling: Dagens ordning fungerer åpenbart ikke

Jeg undrer meg over spørsmålet; «barnets beste for hvem»?

MANNSFORUMS MANNSPRIS

MannsForum deler ut en årlig Mannspris til en mann som ved sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre menn.

Mannsforums forskningsgruppe

Vi ønsker å spre kunnskap om menn, fedre og gutter til nytte for alle med interesse for temaene

Hold kjeft!

Det finnes et stort rom for å snakke om kvinners utsatthet og undertrykkelse - dette rommet er ikke like til stede for menn

Simon Simonsen – Political parties needs Spokesmen for Men’s Rights

Danish politician Simon Simonsen poses the long overdue question if political parties needs spokesmen for men’s affairs?

Gratulerer med den internasjonale mannsdag i dag, den 19. november

Nei det er ikke en spøk, så du kan tørke bort hånfliret først som sist..

Happy wife – Happy life

Inspirert av Jødetesten har vi her testet Nettavisens artikkel:
Slik får du forholdet til å vare: - Det ligger mye sannhet i «happy wife, happy life».
Endte vi opp med akseptable samlivsråd til Norske kvinner i 2019?