Mannsforums debatt

– Ønsker du å få en sak publisert hos oss? –

Mail oss på: redaksjonen@mannsforum.no
(men les gjerne kriteriene våre først)

Vi tar også i mot tips, men har lav kapasitet til å bedrive journalistisk arbeid.

Mannsforum publiserer gjesteskribenter, artikkelforfattere og personlige historier: Vi ønsker flere stemmer og en bredere samfunnsdebatt enn hva som aksepteres i de etablerte medienes smale meningskorridor. Alle vinklinger og historier rundt likestilling for begge kjønn er aktuelt; nyheter, personlige opplevelser, opplevd urett og grove skjevheter, til refleksjoner rundt fedre og barneloven.

Vi ser helst at du skriver under egent navn, men vi aksepterer unntaksvis anonyme skribenter om vi slik kan publisere stemmer og vinkler som ellers sjeldent blir hørt i samfunnsdebatten. Vi trenger et portrettbilde om du ønsker å benytte det, og vi ber alle om å oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer når de kontakter oss. Personlige henvendelser deles aldri med utenforstående.

– Artikler vurderes basert på skjønn –

Men vi har lagd noen forenklede retningslinjer:
For å få et innlegg publisert hos oss må innholdet ha en form for allmenn interesse, det kan ikke dele personlig informasjon om sårbare individer, og vi identifisere aldri barn. Rasistisk, diskriminerende, trakasserende og hatefullt innhold vil ikke bli publisert, personkritikk av identifiserbare enkeltmennesker ukjent for den offentlige debatt, vil i veldig sjelden grad bli publisert.

For å få publisert et innlegg anonymt er våre retningslinjer ytteligre skjerpet. Blant annet kan man i enda mindre grad få publisert personkritikk, heller ikke av offentlige kjente personer. Vi mener det er en menneskerett også for en anklaget å kunne forsvare seg, noe man vanskelig kan uten å vite konkret hva man er anklaget for og hvem som har framsatt klagen.

Kronikker og innlegg kan være rundt 6000 tegn inkludert mellomrom.

 

 – Avslag begrunnes normalt ikke pga. stort arbeidsmengde –

 

Vi følger Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk, om du mener deg uriktig omtalt ta gjerne kontakt med redaksjonen.

 

 

Del gjerne innlegget!