Hjem Nettavis Mannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforum ber kunnskapsminister Guri Melby om effektive tiltak for å redusere den kritiske kjønnsubalansen i skolen og øke andelen mannlige lærere.

Norske skoler og barnehager er sterkt kvinnedominert. Kvinner utgjør over 80 % av alle lærere, og over 90% av alle barnehageansatte. Noen skoler og barnehager har ikke en eneste mannlig lærer/ansatt, og både barnehager og skoler er preget av en sterk kvinnekultur som passer jentene bedre enn gutta. Så får da også jentene bedre karakterer enn gutta i nesten alle fag. Guttene under-presterer i skolen, og har høyere fravær og stort frafall. Dette gjelder særlig gutter som er vokst opp hos mor med liten eller ingen kontakt med far, og som mangler positive mannlige rollemodeller både hjemme og ute.

Den store og økende kjønnsubalansen i barnehager og skoler har vært kjent lenge av både politikere, skolefolk, kommuner og pårørende. Hvorfor er det ingen som tar kjønnsubalanse på alvor når det er gutter og menn som sliter? Likestillingsloven gir kun rom for positiv særbehandling av kvinner. Dette hindrer effektivt positiv særbehandling av menn, selv i de områder det er essensielt å øke rekrutteringen av menn. Resultatet er en guttekrise med et økende antall gutter og unge menn som faller ut av skoleløpet uten utdanning, som ikke får seg jobb og ender arbeidsudyktige på uføretrygd i NAV-systemet.

MannsForum ber Statsråd Guri Melby ta situasjonen på alvor, og iverksette effektive tiltak for å bedre kjønnsbalansen og stimulere guttenes skoleprestasjoner. Vi ber også om et møte for å drøfte alvoret i situasjonen, utfordringene og aktuelle løsninger.

Les hele brevet her: Kritisk kjønnsubalanse i Norsk skole.pdf

Hvor feilet likestillingsidealet i høyere utdanning?

Gutters likestillingsutfordringer trenger også oppmerksomhet

Ettersom feminisme dreier seg om likestilling, hva trenger man en mannsdag for?

A Letter to Mannsforum – En Manns Erfaring med Barneloven

I will endeavour to keep my tale as brief and as accurate as possible. It will contain many aspects that those who have experienced the Norwegian Family Legal system will find very familiar, in an intensely negative manner.

Mannsforum møter likestillingsdepartementet

MannsForum hos Kultur- og likestillingsdepartementet.

Den urettferdige skjevfordelingen

Hvorfor skal hun som ikke setter barnets behov først, være den som får gratis rettshjelp?

Barnebidrag og permitteringer i Korona pandemien

Korona epedemien; kombinasionen høye barnebidrag, permiteringer og lang saksbehandlingstid kan ruinere foreldre

Barneombudet på kollisjonskurs med oppdatert forskning – fortsatt motstander av delt bosted

Det er ikke bevist at delt bosted er best for absolutt alle barn, mener Barneombudet. Men er det bevist at kun et bosted er best for alle barn?

Mannen – myter, løgn og sannhet

"Det er betenkelig at feminisme har etablert seg som en nærmest enerådende forklaringsmodell i kjønnsspørsmål" skriver forfatterne

DEN NYE MANNSROLLEN – SEIGMANNEN

La oss snakke om det nye mannsidealet. La oss snakke om seigmannen.

NOU 2019 – Høringsuttalelse

Utvalgets utredning svekkes av at utvalget ikke har tatt gutters særlige oppvekstutfordringer på tilstrekkelig alvor

Kjønnsforskningens likestillingsproblem

Norsk kjønnsforskning har et seriøst likestillingsproblem.

Appell foran stortinget Juni 2019 – Gjennomført

Værgudene gjorde sitt ytterste i å presse MannsForum under tak med lyn, torden og store nedbørsmengder; men en standhaftig gjeng fullførte appellen som planlagt utenfor stortinget. Stor innsatsvilje og en våt opplevelse.

Ber ministeren om særbehandling av menn

MannsForum ber forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim om positiv særbehandling av menn for å bedre kjønnsbalansen på kjønnssensitive utdanninger. redaksjonen@mannsforum.noKvinner utgjør i dag det store...