Home Nettavis Mannsforum møter likestillingsdepartementet

Mannsforum møter likestillingsdepartementet

Møtet ble avholdt i Kultur- og likestillingsdepartementet 10.1.20. Fra KUD møtte leder og 3 ansatte fra Likestillingsavdelingen (alle kvinner) og en mann fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet BUFDIR. Fra MannsForum møtte Likestillingsgruppa ved Dag Furuholmen, Jan Olav Flottorp og Guttorm Grundt.

KUD orienterte om departementets likestillingsarbeid og fokus på gjennomføringen av lovens nye krav til aktivitets- og redegjørelsesplikt for både offentlige og private virksomheter over 20 ansatte til å drive aktivt likestillingsarbeid. Departementet orienterte også om NOU2019:19: «Jenter og gutters handlingsrom» med høringsfrist 2. mars, og andre aktuelle saker, som f.eks. oppfølgingen av FN’s Kvinneplattform.

MannsForum orienterte om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer, og behovet for å ta mer hensyn til disse i likestillingspolitikken, samt Likestillingslovens innebygde selvmotsigelse i § 1 ledd 1 (kvinnepresumsjon) og ledd 3 (likebehandling av kjønnene). Andre temaer som ble tatt opp var: Polariseringen av kjønnene, Myten om patriarkatet, Kjønnsubalansen i kjønnsforskningen og likestillingsforvaltningen, Morspresumsjonen i Barneloven og barne- og familievernforvatningen, Behovet for en egen NOU om menns helse (inkl. selvmordsrisiko), Kvinnedominansen i barnehage-, og skolesektoren og i høyere utdanning, Ubalanserte likestillingsindikatorer, Kjønnsforskjellene i bidragene til velferdsstaten, Behovet for et felles seminar om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer, og Etableringen av et nytt Mannsutvalg for å gjennomgå konsekvensene av dagens diskriminering av menn og favorisering av kvinner og mødre likestillingspolitikken og foreslå aktuelle tiltak og lovendringer for å oppnå reell likeverd og likestillings mellom kjønnene.

MANNSFORUMS MANNSPRIS

MannsForum deler ut en årlig Mannspris til en mann som ved sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre menn.

Warren Farrell – Fra feminist til mannsaktivist

Dr. Warren Farrell anses av mange som "Mannsbevegelsens far". Men var en av de mest profilerte mannlige feministen i Amerika på 70 tallet.

Gutters likestillingsutfordringer trenger også oppmerksomhet

Ettersom feminisme dreier seg om likestilling, hva trenger man en mannsdag for?

International Men’s Day Conference Oslo 2019

Konferansen ble avholdt med stort oppmøte og mange spennede talere

Min kamp mot ett ekstremt mannefiendtlig system

Som biologisk pappa, har du ingen eller i beste fall, bittesmå rettigheter - som ikke fungerer i praksis

Brennpunkt kjønnskampen

MannsForum deltok også i Brennpunkt 8. mai og er med å sette menns stemme i likestillingsdebatten. Norges ambisjon er å være verdens beste land for likestilling, men har vi glemt noe på veien?

Politisk aktivisme eller ekkokammer? – En studie av mannsdebatt på Facebook

En ny studie undersøker norske mannsgrupper sentrert rundt kjønns- og likestillingsdebatt

MannsForum i media:

Et utvalg saker, artikler og podcast'er

Mannsforums kvinnepris 2020 tildeles ANKI GERHARDSEN

MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2020 TILDELESANKI GERHARDSENFor hennes modige og balanserte stemme i kultur- og likestillingsdebatten. I motsetning til mange andre journalister og samfunnsdebattanter viser...

Barnefordeling

Det blir alltid stille i en forsamling av menn når det dreier seg om kjønnspolitiske spørsmål og taleren kommer inn på temaet barnefordeling