Home Nettavis Inviterer likestillingsministeren til Mannsdagskonferansen 2020

Inviterer likestillingsministeren til Mannsdagskonferansen 2020

40 års sammenhengende prioritert kvinnefokus og gynosentrisme i likestillingspolitikken og media har tatt oppmerksomheten fra de alvorlige og økende livs- og likestillingsutfordringene for gutter, menn og fedre. Nå er det på tide å løfte blikket og erkjenne at Likestillingslovens mål om kjønnsbalanse og likestillings gjelder minst to kjønn, at Barneloven må likestille mor og far, og at lovene må fornyes i samsvar med dette.

Inviterer til Mannsdagen

MannsForum markerer derfor den internasjonale Mannsdagen 19.11. hvert år med å arrangere en likestillingskonferanse i Oslo der vi setter søkelyset på gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. MannsForum har registrert at Statsråden inviterte kvinneorganisasjonene og andre til en markering av den internasjonale Kvinnedagen 8. mars i år, og håper at Statsråden også vil bidra til å markere Mannsdagen ved å innlede/åpne vår Mannsdagskonferanse på Youngs i Oslo torsdag 19.11. ca. kl. 1300. Vi tar også sikte på å overføre deler av konferansen på nettet til regionale medlemsgrupper og aktuelle etater og foreninger i andre storbyer i landet.

Ber også om møte

MannsForum representerer et nytt og annerledes likestillingsperspektiv enn det tradisjonelle kvinneperspektivet. Det har vært skuffende å se at verken Likestillingsombudet eller de to siste Likestillingsministrene har vært i stand til å se at det ensidige kvinneperspektivet i likestillingspolitikken over mange år har kunnet virke kjønnsdiskriminerende på gutter, menn og fedre på en rekke områder. MannsForum ber derfor om et møte med statsråden der vi både kan få presentere foreningens mål og arbeid, informere om og drøfte Mannsdagskonferansen, og informere og drøfte de viktigste likestillingsutfordringene i samfunnet sett fra et mannsperspektiv.

Les mer her:

Brev og invitasjon til kultur- og likestillingsminster Abid Q. Raja

Mannsforum uttaler seg i Nettavisen om Barnevernet som støtter mor økonomisk

Nettavisen, "MannsForum mener at barnevernets praksis vitner om forskjellsbehandling av mor og far. Barnevernet sier de er opptatt av fedreperspektivet."

Ny barnelov etter barnelovutvalget 2020

Post@mannsforum.org Oslo 25.11.2020.Ny barnelov etter barnelovutvalget 2020 - delt bosted og felles foreldreansvar som beskytter barn mot samværssabotasje og sikrer barnet ved flytting med...

Styret i Mannsforum på båttur til Bolærne

Å være styremedlem i Mannsforum betyr mange oppgaver og null lønn, desto viktigre å sette av en helg til å bli bedre kjent og ha det gøy

Menn på krisesenter: – Vil ikke anbefale det

Han fikk beskjed av politiet om å ta inn på krisesenter etter drapstrusler. Men som mann følte han seg mistrodd der. Til slutt valgte...

“­Det er en hel generasjon menn som har det vanskeligere enn kvinner nå”

Jeg blir sikkert skutt for å si dette, sa finansmannen Morten E. Astrup, og mediestormen og personangrepene som fulgte etterpå var kjedelig forutsigbare. 

Corona-stengte familiekontorer – hva med meklingsattest?

Hva om man er i en kritisk situasjon hvor tid er viktig? Samtidig holder familievernkontoret stengt på grunn av Corona-viruset.

Barneombudet på kollisjonskurs med oppdatert forskning – fortsatt motstander av delt bosted

Det er ikke bevist at delt bosted er best for absolutt alle barn, mener Barneombudet. Men er det bevist at kun et bosted er best for alle barn?

Podcast med Mannegruppa Ottar og MannsForums Psykiater – Dag Furuholmen

Dag Furuholmen ble utdannet lege i 1975 og er spesialist i Psykiatri. Noe han har jobbet som i over 40 år. Dag er en av Norges fremste eksperter på menns mentale helse. I denne Podcasten prates det om hvilken problemer han møter mest på som psykolog.

Pappas hemmelighet

40 år etter at han ble misbrukt, forteller faren om de seksuelle overgrepene han ble utsatt for som barn