Hjem Nettavis Mannsforum ber likestillingsdirektoratet engasjere seg

Mannsforum ber likestillingsdirektoratet engasjere seg

MANNSFORUM BER I BREV LIKESTILLINGSDIREKTORATET ENGASJERE SEG I KJØNNSDISKRIMINERING MOT MENN OG FEDRE

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) er også statens Likestillingsdirektorat, og har opprettet en egen avdeling for å kunne fungere som Likestillingsdepartementets likestillings- og diskriminerings-sekretariat. Kjønnsubalansen er som den pleier å være i de ulike deler av likestillingsapparatet: stor, med ca. 90 % kvinner, og 10% menn! Prioriteringene er deretter.

For å kunne tilføre Direktoratet nødvendig kunnskap om omfanget av offentlig kjønnsdiskriminering av menn og fedre i dag, samt deres behov for rettferdig behandling i ulike lover, forskrifter og forvaltninger på likestillings- og familieområdet, har MannsForum skrevet et brev der vi ber Direktoratet se nærmere på særlig følgende diskrimineringsområder:

  • Likestillingsloven diskriminerer menn
  • Barneloven diskriminerer fedre
  • Oppvekstsektoren er bedre tilpasset jenter enn gutter
  • Kjønnsubalanse/kvinnedominans i kjønnssensitive yrker
  • Statlige virksomheter diskriminerer menn
  • Universiteter og høyskoler diskriminerer menn
  • Statlig helsepolitikk forskjellsbehandler kjønnene
  • Domstolene praktiserer ulikhet for loven
  • Kjønnsforskningen er sterkt kvinnedominert.

Vi venter spent på svar fra Direktoratet, men har forståelse for at brevet kan ta tid å fordøye, og ikke minst besvare. MannsForum håper likevel at Direktoratet som et første skritt i saken vil svare positivt på vår anmodning om et møte!

Les brevet her

Alle taper, men guttene mest

Begge har de 40 års faglig praksis, og de er begge bekymret for den vestlige verdens selvpåførte guttekrise

Stå opp for guttene!

I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar "Kjønnskampen", har det oppstått het diskusjon. Jeg undres over om vi har sett den samme dokumentaren.

Det er offisielt – MannsForum vil ha deg!

Organisasjonen ønsker så mange betalende medlemmer som mulig. Men hvorfor skal du gidde å faktisk betale 200 kroner i medlemsavgift?

Nyhetsmail nr 3. Januar 2020

Nå skriver vi 2020 - og har tatt skrittet inn i det nye tyvetallet

Når verdikamp blir ekstremisme

Vi har et uavklart verdisyn i vårt land ved at det biologiske prinsipp er blitt mistenkeliggjort i offentlig ordskifte i mange år.

Far holdt intetanende av barnevernet

Utelatelsen av far fikk dramatiske konsekvenser.

Fjern barnebidraget – da vil motivasjonen for å samarbeide bli vesentlig høyere

Det er mange menn som klager på diskriminering, men likevel er de fleste mest opptatt av sine barns rettigheter.

Politikerne har sviktet barna som blir kidnappet

Nettavisen, "Slevigen poengterer at samværssabotasje premieres også i de tilfeller der barnet ikke blir tatt ut av Norge"

Mannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforum ber om effektive tiltak for å redusere den kritiske kjønnsubalansen i skolen og øke andelen mannlige lærere