Hjem Nettavis Likestillingsombudet sover på vakt

Likestillingsombudet sover på vakt

Sammendrag av brev fra Mannsforum til LDO av 10.6.2020

LIKESTILLINGSOMBUDET SOVER PÅ VAKT

Likestillingsombudet påstår i et intervju i DN 14.05. i år at hun ikke har hatt saker på bordet om menn som mener de er diskriminert. Det til tross for at MannsForum og andre i brev, møter og e-poster over mange år har tipset/informert ombudet om den mannsdiskriminerende forskjellsbehandlingen av menn og kvinner i samfunnet, ikke minst i selve Likestillingsloven. Likestillingsombudets påstand vitner om at hun enten ikke følger med i timen, eller at hun ikke tar menns klager om kjønnsdiskriminering på alvor. MannsForum har derfor funnet det nødvendig å skrive et nytt brev der vi minner henne på alle områder der menn og fedre, ikke bare føler seg, men faktisk blir diskriminert:

  1. Likestillingsloven diskriminerer menn ved å favorisere kvinner foran menn.
  2. Barneloven og forvaltningen av denne diskriminerer i praksis fedre ved å favorisere mødre foran fedre.
  3. Den kvinnedominerte omsorgen og undervisningen i barnehager og skoler er bedre tilpasset jenter enn gutter. Jenter gjør det bedre enn gutter i neste alle fag.
  4. Mangelen på interesse for og tiltak for kjønnsbalanse og flere menn i kjønnssensitive yrker virker kjønnsdiskriminerende.
  5. Statlige virksomheter diskriminerer menn ved å prioritere kjønnsbalanse i mannsdominerte yrker og arbeidsområder foran kjønnsbalanse i kvinnedominerte virksomheter/offentlig sektor.
  6. Universiteter og høyskoler diskriminerer menn ved å gi kvinnelige studenter ekstra kjønnspoeng på over hundre mannsdominerte studier/-områder, men mannlige studenter ekstra kjønnspoeng på bare et fåtall (5) kvinnedominerte studier/- områder.
  7. Statens helsepolitikk diskriminerer menn ved å prioritere kvinners helse foran menns helse.
  8. Domstolene praktiserer ulikhet for loven, og diskriminerer menn ved at menn får strengere staff enn kvinner for samme forbrytelse.
  9. Kjønnsforskningen er sterkt kvinnedominert og ideologisk (feministisk) og diskriminerer menn i valg av forskningstemaer og vinkling.

Les MannsForums forslag til Likestillingsombudet, og etter 40 år med kvinnelige ombud bør stillingen nå gå til en mann!

Les hele brevet her

Pappas hemmelighet

40 år etter at han ble misbrukt, forteller faren om de seksuelle overgrepene han ble utsatt for som barn

Den urettferdige skjevfordelingen

Hvorfor skal hun som ikke setter barnets behov først, være den som får gratis rettshjelp?

Likestilling er ikke et nullsumspill

Feminismen gjør seg uangripelig ved å hevde at enhver nyansering som favner om menn, er et angrep på kvinners rettigheter

Appell mot samværssabotasje 20. oktober

Nå må vi mobilisere! Vi trenger deg. Alle kan delta.Stopp samværssabotasje sammen med oss!Appell mot samværssabotasje 20. oktober - førstkommende tirsdag klokken 17.30 ved...

Menn og helse

Norske Myndighetene har fremmet to utredninger om kvinnehelse allerede, og Regjeringen har altså nå varslet en tredje offentlig utredning om kvinners helse. Men hvor...

Mannen – myter, løgn og sannhet

"Det er betenkelig at feminisme har etablert seg som en nærmest enerådende forklaringsmodell i kjønnsspørsmål" skriver forfatterne

NORSKE MENN, UTENLANDSKE KVINNER

NRK presenterer bare den ene siden av bildet. Menn fremstilles nok en gang ensidig som den utøvende part.

Om MannsForum

MannsForum er en ideell forening med hovedformål å være en aktiv stemme for gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer i samfunnet.

REGJERINGEN MOTARBEIDER LIKESTILLING FOR MENN

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande skriver i Aftenposten 29.mai at hun arbeider for likestilling. Det er mulig, men ikke for alle, og ikke for menn.

Hvorfor blir feminister så forbanna over fakta?

Verden er ikke designet for menn! - Jeg er hvit, pusher 50, er gammal, sur og forbanna. Da stemples man som en anti-feministisk gubbe. Men jeg er kvinne, det ødelegger liksom alt.

Likestillingsombudets provoserende svar tvinger MannsForum til å ta av hanskene

redaksjonen@mannsforum.noMannsforum sendte i begynnelsen av juli brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Der påpekte vi direkte feil i ombudets uttalelse til Dagens Næringsliv om at...

Frafall og utelukkelse-spiralen

Boken “The Boy Crisis”, tar for seg fire områder hvor sønnene våre sliter i dag; mental helse, fysisk helse, økonomisk helse og til sist utdannelse.