Home Nettavis Kjønnspoeng gir ikke økning av menn

Kjønnspoeng gir ikke økning av menn

Det er 40 prosent færre menn i førstegangskvoten på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen i år i forhold til i fjor, til tross for at unge mannlige søkere får et kjønnspoeng.

redaksjonen@mannsforum.no

Menn som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret får et ekstra kjønnspoeng ved søknad til profesjonsstudiet i psykologi. Regjeringen innførte ordningen ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO) fra og med 2019. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) kom med i ordningen fra og med denne høsten. Tallenes tale er klar:

Et kjønnspoeng er ikke nok til å sikre behovet for mannlige psykologer også i fremtiden.

Usikre på grunnen

I 2019 så tallene slik ut ved UiB: 25 menn i førstegangskvoten og 25 menn i ordinær kvote, kontra 70 kvinner i førstegangskvoten og 69 kvinner i ordinær kvote. Denne høsten ble 15 menn i førstegangskvoten tatt opp og 34 menn i ordinær kvote, kontra 79 kvinner i førstegangskvoten og 60 kvinner i ordinær kvote.

En økning på ni menn i forhold til høsten 2019 i ordinær kvote høsten 2020 ved UiB redder situasjonen ved universitetet fra en aldri så liten krise for guttas del. Men selv med ekstra kjønnspoeng og god drahjelp fra ordinær kvote i år, endres likevel ikke bildet til det bedre for totalandelen av menn.

– Det en mann mindre som har fått tilbud enn i fjor, kommenterer Lene Kleveland Dahl, kommunikasjonsrådgiver ved UiB, til MannsForum.

En nedgang i førstegangskvoten på 40 prosent i år i førstegangskvoten er nok til at man kan undre seg over hva som egentlig skjer.

– Vi har ikke noen umiddelbare forklaringer på denne endringen. Det kan være tilfeldig, eventuelt kan det være koronarelatert, sier Kleveland Dahl.

Hun gir også uttrykk for at universitetet på Vestlandet vil følge med på utviklingen fremover.

– Dersom det blir et nytt mønster fremover, er dette noe vi vil undersøke nærmere, sier Kleveland Dahl.

Andelen faller

Også ved NTNU går andelen av menn nedover, til tross for ekstra kjønnspoeng. Tall fra Trondheim viser at av de 95 studentene som ble tatt opp, er 22 prosent menn i år. I fjor var andelen på 26 prosent.

Ved Universitetet i Oslo er totalbildet heller ikke til guttas fordel. Denne høsten var andelen av menn på profesjonsstudiet på 25 prosent, mens den i fjor var 30 prosent.

Kristine Rensvik Viddal er nestleder for utdanning på Institutt for psykologi ved NTNU, og uttaler til Universitetsavisa i forbindelse med høstens opptak at det er viktig at flere menn utdanner seg til psykologer. Hvis ikke blir det slik at den dagen den eldre generasjonen av psykologer går av, vil de fleste pasientene ikke ha tilgang til mannlige psykologer, påpeker hun til NTNUs egen nyhets- og debattavis og legger til:

– Det handler om like muligheter for pasientene der ute, som skal ha et godt helsetilbud, og at vi har et ansvar for å utdanne psykologer som i stor grad matcher brukerne. Vi ønsker generelt sett et større mangfold blant psykologistudentene. Vi trenger ikke flere høye karakterer, vi trenger flere menn.

Les mer om kjønnspoeng og årets opptak til profesjonsstudiet i psykologi her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-menn-far-plass-pa-psykologi/id2663377/

https://www.universitetsavisa.no/campus/2020/08/31/Kj%C3%B8nnspoeng-p%C3%A5-psykologi-ga-ingen-effekt-ved-NTNU-22567289.ece

https://www.universitetsavisa.no/student/2020/08/31/Kj%C3%B8nnspoenget-har-f%C3%A5tt-flere-menn-inn-p%C3%A5-studiet-22571939.ece

Les MannsForum sitt brev til forsknings- og utdanningsministeren om tematikken her.

Fars rettigheter når mor nekter samvær

Hva er egentlig fars rettigheter når mor nekter samvær? Her er alt du trenger å vite om skrevet av barnelovsadvokat Øivind Østberg.

MANNSFORUMS KVINNEPRIS

MannsForums Kvinnepris deles ut årlig til en kvinne som med sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre kvinner.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim har ikke tid til MannsForum

I juni sendte MannsForum et brev til Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (avbildet under) om et møte vedrørende alvorlig kjønnsubalanse og manglende likestilling...

Alle taper, men guttene mest

Begge har de 40 års faglig praksis, og de er begge bekymret for den vestlige verdens selvpåførte guttekrise

NORSKE MENN, UTENLANDSKE KVINNER

NRK presenterer bare den ene siden av bildet. Menn fremstilles nok en gang ensidig som den utøvende part.

Frafall og utelukkelse-spiralen

Boken “The Boy Crisis”, tar for seg fire områder hvor sønnene våre sliter i dag; mental helse, fysisk helse, økonomisk helse og til sist utdannelse.

The Bothersome Father

Paradox in the land of equality - nå på Kickstarter!

Appell mot samværssabotasje 20. oktober

Nå må vi mobilisere! Vi trenger deg. Alle kan delta.Stopp samværssabotasje sammen med oss!Appell mot samværssabotasje 20. oktober - førstkommende tirsdag klokken 17.30 ved...

Dansk høyesterettsdom: – Et paradigmeskifte – Mor dømt

En mor som har begått samværssabotasje ble i dansk høyesterett nylig fradømt foreldreansvaret, mens faren på sin side vant fullt foreldreansvar. Det har bragt...

MGTOW – Menn som har gitt opp kvinner

Menn gir - kvinner tar. For Men Going Their Own Way vil menn alltid være taperne i forholdet. I protest unngår de forhold med kvinner og går mig-tow

Gutters likestillingsutfordringer trenger også oppmerksomhet

Ettersom feminisme dreier seg om likestilling, hva trenger man en mannsdag for?

Likestilling, men for hvem?

Biologene Pettersen & Pettersen skriver om bioteknologi, likestilling og de potensielle farene og fallgruvene.