Hjem Nettavis Kjønnsforskningens likestillingsproblem

Kjønnsforskningens likestillingsproblem

Innlegget er ført i pennen av MannsForum sitt styremedlem Guttorm Grundt (avbildet).

Kjønnsforskere uttrykker i en artikkel i KK 28. mars i år en bekymring over at nordmenn har mindre tillit til kjønnsforskere enn andre forskere. Jeg deler bekymringen. Men kjønnsforskernes manglende forståelse for årsakene bekymrer meg mer.

Det er som om kjønnsforskerne ikke vil innse den negative effekten av den manglende likestillingen innen kjønnsforskningen. Kjønnsubalansen i landets fem kjønnsforskningssentra er på hele 90 % kvinner og 10 % menn, i gjennomsnitt. I Kilden kjønnsforskningsinfosenter er kvinneandelen 100 %.  Kjønnsforskernes valg av forskningstema viser et tilsvarende kvinneperspektiv. Fraværet av kjønnsforskning med et mannsperspektiv er påfallende. Kvinnelige kjønnsforskere synes av ulike grunner ikke å være opptatt av gutter, menn og fedres kjønns- og likestillingsutfordringer, heller ikke de få mannlige kjønnsforskerne som finnes.

Norsk kjønnsforskning dreier seg med andre ord i all hovedsak om kvinneforskning, som nok kan skape interesse, men ikke entusiasme hos menn. Et økende antall menn reagerer negativt på kjønns-/kvinneforskernes indirekte diskriminering av menn ved å velge bort kjønnsforskningstemaer som setter søkelyset på gutter, menn og fedres kjønns- og likestillingsutfordringer. Hadde det vært omvendt, at 90 % av kjønnsforskerne hadde vært menn, og forskningstemaene mannsperspektivdominert, ville det sannsynligvis ført til skarp kritikk fra Likestillingsombudet. Hennes taushet er tankevekkende.

Dersom kjønnsforskerne ønsker å gjenvinne nordmenns tillit, må de gjøre seg tilliten verdig. Det kan bare gjøres ved å rekruttere flere menn til kjønnsforskningen, og utvide kjønnsperspektivet til også å inkludere gutter, menn og fedres kjønns- og likestillingsutfordringer. Behovet er stort og temaene mange. Man kunne f.eks. starte opp med å forske på årsakene til at ca. 40.000 barn ikke får se sin far i løpet av en vanlig måned, og hvilke konsekvenser dette får for barna, fedrene, mødrene og samfunnet.

Les hva NRK skriver om tematikken her:

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/kjonnsforskning-i-ubalanse-1.14549206?

Mange menn er naive

Styremedlem Henrik Hammerhei Slevigen forteller i Dagens Næringsliv 28.09.18 hva MannsForum jobber med. Da særlig barns rett til kontakt med pappaen sin etter samlivsbrudd.

Eufori eller dystopi?

Midt i coronakrisa kalles hele Storinget sammen for en dramatisk avgjørelse.

Ledende forsker: Derfor er pappa like viktig for barna som mamma etter samlivsbrudd

Se foredraget om viktigheten for barn av å ha en stabil farsfigur etter samlivsbruddet og om forskningen på delt bosted, fra den amerikanske forskeren Fabricius. 

Det er offisielt – MannsForum vil ha deg!

Organisasjonen ønsker så mange betalende medlemmer som mulig. Men hvorfor skal du gidde å faktisk betale 200 kroner i medlemsavgift?

Likestilling, men for hvem?

Biologene Pettersen & Pettersen skriver om bioteknologi, likestilling og de potensielle farene og fallgruvene.

Vi feirer Mannsdagen 2020 på vårt eget vis!

Videohilsen til deg, mann!Corona-restriksjoner har medført full stopp i nesten alle MannsForum sine planer for Mannsdagen i dag, 19. 11. 2020. Men vi lar...

Samværssabotasje-serien hos TV2: – Da smalt det i innboksen min

TV2s journalist Haakon Eliassen har jobbet mer enn to tiår i nyhetsbransjen, men publikumsresponsen etter serien om samværssabotasje har vært helt uten sidestykke.redaksjonen@mannsforum.no- En...

Gutters oppvekstvilkår

Gutta må ta seg sammen slo Utdanningsminister Jan Tore Sanner fast i NRKs nyhetssending etter at tre 14 år gamle jenter fikk stor oppmerksomhet for en kronikk om verbal seksuell trakassering i skolegården. Og unge gutter i dag virker godt kjent med denne type negative holdninger om seg selv som gutter.

Mannsforums forskningsgruppe

Vi ønsker å spre kunnskap om menn, fedre og gutter til nytte for alle med interesse for temaene

Inviterer likestillingsministeren til Mannsdagskonferansen 2020

Likestillingsministeren markerte Kvinnedagen 8. mars i år. MannsForum inviterer nå Abid Q. Raja til Mannsdagen for å åpne vår konferanse på Youngs i Oslo torsdag 19. november.

Falske påstander om omsorgssvikt blir teater

Forestillingen "Løgn Varer Lengst" setter fokus på falske påstander i familiesaker og baserer seg på den dokumenterte virkelighet.

Kamerathjelpen

Kamerathjelpen er en gratis tjeneste og foregår på telefon eller gruppemøter. Kamerathjelpen er et likemannsarbeid bygget opp med knutepunkter i Tromsø, Vesterålen, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.