Home Fremhevede poster Filosofiske kjønnsforviklinger

Filosofiske kjønnsforviklinger

Foto: CoWomen på Pexels.com

Publisert første gang i Dusken.no – Nettavisen for studenter i Trondheim den 27.01.2020

Tekst: Øyvind Eikrem, førsteamanuensis ved NTNU

Hvorfor er det overhodet et problem at hvert av de to kjønn ikke er representert likt innenfor alle områder?

I flere artikler høsten 2019 fikk Under Duskens lesere innblikk i en debatt vedrørende kjønn og filosofi. Debattens utløsende årsak synes å være dobbel: Først en ansettelsessak ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, hvor det var ti menn som etter søknad og sakkyndig vurdering ble ansett som de best kvalifiserte. De kvinnelige søkerne nådde enten ikke opp eller valgte å takke nei til tilbud om stilling. Dernest var det en lærebok til bruk i ex.phil.-undervisningen ved NTNU som vakte forargelse fordi at andelen kvinnelige filosofer i boken angivelig var for lav. Grunnet påtrykk fra media og generell støy har NTNU nå gått til det skritt å utlyse stillinger kun for kvinner innen fagområdet.

Men la oss aller først spørre: Hvorfor er det overhodet et problem at hvert av de to kjønn ikke er representert likt innenfor alle områder? Selektiviteten ved denne problematiseringen er verd å merke seg: NTNU opplever tydeligvis ikke at det er et problem at over 50 prosent av studentene anno 2019 er kvinner, at seks av ni i universitetets toppledelse er kvinner og at kvinnelige studenter dominerer fagfelt som psykologi og medisin. Hele ledergruppen på undertegnedes institutt er kvinner, i tillegg til dekan og begge prodekanene på fakultetet. Det synes ikke NTNU er noe problem. Problemet er vel heller at en mann kan være så frekk at han påpeker disse ubehagelige fakta.

Dernest, ut fra det som vi vet om forskjeller på menn og kvinner, er det rimelig at de gitt fravær av eksterne begrensninger ville være likt representert overalt? Forskningen om dette peker helt motsatt vei, nemlig at en større grad av frihet leder til at forskjellene mellom gruppene blir større. Vi vet at det finnes betydelige gruppemessige forskjeller mellom menn og kvinner med tanke på faglige interesser og prestasjoner innenfor spesialiserte felt. Like muligheter betyr ikke like utfall for gruppene.

Debatten har videre nærmest fullstendig sett bort fra de systematiske studier som finnes av standard referanselitteratur innenfor ulike intellektuelle felt. Den viser at det ikke finnes noen symmetri eller balanse mellom kjønnenes bidrag. Etter å ha studert saken har jeg fortsatt til gode å finne ett kunnskapsområde hvor forholdet til kjønnenes bidrag kan sies å være symmetrisk!

Det er også grunn til å minne om spørsmålet for debatten: Relative kjønnsandeler innen filosofien. Ikke om hvorvidt det har eksistert kvinnelige filosofer. Svaret på det siste er opplagt ja, men det kaster ikke nevneverdig lys over det første spørsmålet eller debatten utløsende årsaker. Det er merkelig hvordan dette blandes sammen.

Men sammenblandingen er antagelig opportun. Ved at det skapes et vagt medialt formidlet inntrykk av at noen er urimelig behandlet (eller til og med undertrykt!) på grunn av å være kvinne, så er kampen med én gang vunnet. Og slik er det helt unødvendig å gå inn i selve saksspørsmålene.

NOU “Et styrket familievern” må utsettes

Familievernutvalget levert inn sin NOU - MannsForum har levert våre kommentarer og vil ha stopp i videre arbeid.

Kjønnsforskningens likestillingsproblem

Norsk kjønnsforskning har et seriøst likestillingsproblem.

Gutter – fedre – menn og selvmord

Selvmord tar livet av flere menn enn kreft, overdoser og trafikkulykker. Hvis man tenker på de milliarder av kroner samfunnet bruker på trafikksikring, hvorfor arbeider vi ikke mer for å forebygge selvmord?

Antifeministen – en bokanmeldelse

Boken er ingen mannssjåvinistisk pamflett mot feminismen, men handler om en ung manns oppgjør med sin mor

NORSKE MENN, UTENLANDSKE KVINNER

NRK presenterer bare den ene siden av bildet. Menn fremstilles nok en gang ensidig som den utøvende part.

Hvil (aldri) i fred

Er du mann og fikk deg et nummer en sen kveld på fest for 10-20 år siden, er du fritt vilt i dag, skriver tekstforfatteren.

En pappa forteller sin historie

Jeg er evig takknemlig for at vår eldste sønn fikk oppleve dette, for det motsatte er ikke vakkert.

Likestilling – hvor ble mennene av?

Portrettintervju av Arild Brock – Mangeårig redaktør bak nettstedet www.maskulinist.no

REGJERINGEN MOTARBEIDER LIKESTILLING FOR MENN

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande skriver i Aftenposten 29.mai at hun arbeider for likestilling. Det er mulig, men ikke for alle, og ikke for menn.

Menn vil ikke høre at de er sårbare

Karen Straughan mener det er på tide å gi gutta sympati, selv om de ikke vil ha det

Mannsdagen 2019

Mannsdagen 2019 Kulturhuset i Oslo Tirsdag 19. November KL 0930 – 1630/1830

En grunnleggende innføring i barnebidragsreglene

Mange har spørsmål om barnebidrag, her svarer vi på de spørsmål som vi mottar oftest.