Hjem Nettavis Er 60 prosent likestilling fremgang?

Er 60 prosent likestilling fremgang?

 

Foto: Sigrid Elisabeth Ekrem

 Daniel Hansen Masvik, sentralstyremedlem Norsk Studentorganisasjon

Første gang publisert her i itromso.no

Da er opptakstallene kommet og etter flere år rett under 60 prosent kvinner, er vi nå oppe i 60,2 prosent kvinner.

Hva er dette? En seier for likestillingen? Fremgang? Hvem vant på dette? Eller er det et resultat av en skjevhet som får alt for lite oppmerksomhet og som starter allerede i barnehagen..

Universitetene og høyskolene kjemper for å få nok menn inn i helt essensielle yrker som lege, sykepleier, lærer, psykolog og barnehagelærer. Kvoter er først de siste årene begynt å brukes, og det i svært sparsommelig grad. Dette får alvorlige utfall i skremmende mange deler av samfunnet. Når en mann med psykiske utfordringer eller er i en ordentlig tøff del av livet ikke kan ha muligheten til å snakke med og åpne seg for en psykolog av samme kjønn er det grovt problematisk. At selvmord er den ledende dødsårsaken blant menn under 50 år viser at det står liv å redde i å få inn flere menn i utdanningen. Psykiske plager i befolkningen øker og både menn og kvinner trenger psykologer. Det er langt ifra uvanlig å ha vanskeligheter med å åpne seg for det motsatte kjønn. Dette må tas på alvor.

Dødsårsak for menn rangert nummer 2 og 3 er kreft i prostata og tykktarm. Kan det hende at et helsevesen overveldende bestående av kvinnelige sykepleiere og leger gjør at det allerede eksisterende tabuet blant menn opprettholdes? Kan det hende at en økende andel mannlige sykepleiere og leger ville kunne gjort det enklere å få på plass en troverdig kampanje for å bryte ned dette tabuet som dreper fedre, sønner, brødre, bestefedre og onkler? Kanskje det er liv å redde her. Vi ser videre at ifølge Atekst er brystkreft nevnt nesten 20 ganger mer enn prostatakreft i norske medier. Kreftforeningen melder at i 2018 var det et gap på 25 millioner i forskjell på forskning på brystkreft og prostatakreft. Her kan vi bli bedre. Her er det liv å redde.

At barn fra sine første leveår møter nesten utelukkende kvinnelige barnehagelærere etterfulgt av nesten utelukkende kvinnelige grunnskolelærere i sine mest avgjørende år i utviklingen som menneske har garantert uante konsekvenser. Er vi forberedt på å se hva som skjer med en generasjon menn som ikke møter mannlige rollemodeller i barnehage og skole? At gutter gjennomgående presterer dårligere enn jenter gjennom hele grunnskolen kan da umulig ha sammenheng med dette eller være et reelt problem. Gutter blir skoletaperne, skolen passer mye bedre for jenter enn gutter. Er vi som samfunn forberedt på å se hva som skjer når guttene føler seg forlatt av utdanningssystemet og retter sin energi og tid på andre ting?

Men nei! I dag har blant annet UiO-rektor Svein Stølen snakket om hvor fantastisk flinke flotte og kloke de kommende studentene er, og de er bare studenter de, dette ligger ikke på dem, ingen student bør velge noe annet enn det den enkelte studenten ønsker. Dagen i dag burde vært en solid vekker for alle som har som sin jobb å se hvordan Norge bør se ut de neste tiårene. Denne utviklingen kan ikke fortsette, det er bevegelse i helt avgjørende deler av samfunnet vi ikke vet utfallet av. På tide å se lengre enn til neste studieår.

 

Hvor feilet likestillingsidealet i høyere utdanning?

Gutter – Hvem bryr seg om dem…

14 prosent av mannlige studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet mot 11 prosent av kvinnlige. Dette aspektet var tydeligvis ikke interessant for Universitas

Mannsdagen 2019 Livestream fra Kulturhuset Oslo

Du kan se hele konferansen på Mannsdagen 2019 livestream

MGTOW – Menn som har gitt opp kvinner

Menn gir - kvinner tar. For Men Going Their Own Way vil menn alltid være taperne i forholdet. I protest unngår de forhold med kvinner og går mig-tow

Menn og helse

Norske Myndighetene har fremmet to utredninger om kvinnehelse allerede, og Regjeringen har altså nå varslet en tredje offentlig utredning om kvinners helse. Men hvor...

Brev til en sønn – en bokanmeldelse

Boken er ikke uten kvaliteter og gode råd, men skjemmes av mangel på anerkjennelse av maskulinitet som en positiv kvalitet

Far holdt intetanende av barnevernet

Utelatelsen av far fikk dramatiske konsekvenser.

Kjønnsforskjeller og elefanten i rommet

Trolig ville en juridisk likestilling av foreldre som omsorgspersoner også der disse ikke bor sammen være det viktigste enkeltstående tiltak man kan gjøre for å redusere kjønnsbaserte lønnsforskjeller, mener MannsForums leder Arne Børke.

Mannsforums kvinnepris 2020 tildeles ANKI GERHARDSEN

MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2020 TILDELESANKI GERHARDSENFor hennes modige og balanserte stemme i kultur- og likestillingsdebatten. I motsetning til mange andre journalister og samfunnsdebattanter viser...

Politisk aktivisme eller ekkokammer? – En studie av mannsdebatt på Facebook

En ny studie undersøker norske mannsgrupper sentrert rundt kjønns- og likestillingsdebatt

Åpent seminar Mars 2019 – Gjennomført

Åpent seminar - Gjennomført:Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv.Seminar om barns grunnleggende behov og delt bosted.1700 Registrering; kaffe/matbit 1730 Velkommen! v/leder Guttorm Grundt 1735 Hvordan opplever...

Brennpunkt kjønnskampen

MannsForum deltok også i Brennpunkt 8. mai og er med å sette menns stemme i likestillingsdebatten. Norges ambisjon er å være verdens beste land for likestilling, men har vi glemt noe på veien?

Moral og kjemi lager helter

Dag Furuholmen om hvordan gutter blir til menn og menn blir til helter.