Hjem Nettavis Det er offisielt – MannsForum vil ha deg!

Det er offisielt – MannsForum vil ha deg!

Organisasjonen ønsker så mange betalende medlemmer som mulig. Men hvorfor skal du gidde å faktisk betale 200 kroner i medlemsavgift?

redaksjonen@mannsforum.no

– Større medlemstall gir oss tyngde som organisasjon, slik at det er lettere å bli hørt og større sannsynlighet for at vi får til endringer. Statsstøtten til organisasjoner har også grenser som går ved 200, 500 og 2.000 betalende medlemmer, konkluderer MannsForums leder Arne Børke.

– I tillegg representerer medlemsavgiften i seg selv penger til organisasjonens arbeid. 200 kroner per person x 800 medlemmer, gir 160.000 kroner fra medlemskontigenter til MannsForum sitt arbeid, legger kasserer Vemund Vennestrøm til.

Statsstøtten øker litt for organisasjonen i år, siden 500-grensen nå er passert. Et eksempel på hva pengene fra statsstøtte og medlemskap går til, er organisasjonens arrangement på den internasjonale Mannsdagen. 2019-arrangementet ble en stor suksess og bød på med flere forelesere i verdensklasse. For første gang så man at vanlige norske medier gav en fyldig og positiv dekning og man oppnådde omtale både i landets største aviser og tv-kanaler.

Driver livreddende arbeid

På spørsmål om hva som blir de aller viktigste arbeidsområdene i 2020 og fremover for MannsForum, er Børke og Vennestrøm ganske samstemte.

– Vi ønsker å fortsette å påvirke vedrørende endringer i barneloven. Fokus på urimelighetene i dagens likestillingslov er også et viktig arbeidsområde. Samtidig trenger vi mer oppmerksomhet på de stadig større skjevhetene i dagens utdanningssystem i Norge. Vi ser det fra første skoledag og helt opp til høyere utdanning. Og så må vi ikke glemme videre oppbygging av Kamerathjelpen, påpeker Børke.

Kamerathjelpen er MannsForum sin egen likemannstjeneste der mennesker som møter problemer i forhold til samlivsbrudd og problematikk rundt samvær med barna kan få kontakt med andre som har liknende erfaringer. Tjenesten fanger opp mennesker, både menn og kvinner, som trenger noen å snakke med og muligheten til å ha noen å dele både tanker og erfaringer med. Det er et arbeid som kan være med på å redde liv i kritiske faser i livet.

– Det er viktig at vi fortsetter å bygge Kamerathjelpen videre opp fremover. Samtidig er arbeidet for holdningsendringer i samfunnet også et viktig fokusområde. På et mer praktisk plan ser vi for oss å videreutvikle organisasjonen, siden vi fortsatt er i startgropen. Vi jobber for å få faste ansatte etter hvert, forteller Vennestrøm.

Medvind for MannsForum

I 2020 ønsker MannsForum både å beholde sine allerede betalende medlemmer og samtidig fortsette sin fantastiske medlemsvekst. For 2019 ble et virkelig bra år når det gjelder antall medlemmer. Medlemstallet økte med over 100 prosent. Den økningen vil organisasjonen gjerne vil gjenta i 2020.

Ved inngangen til 2019 hadde organisasjonen 402 medlemmer. Ved inngangen til det nye ti-året, 2020, var tallet økt til 813. Det er slett ikke bare menn som er medlemmer i organisasjonen. Også kvinner, ofte i form av livsledsagere, mødre, familie og venner som ser nødvendigheten av Mannsforums arbeid er å finne på medlemslistene – som for øvrig er konfidensielle.

– Det gir utvilsomt styrke å representere mange. Vi er den eneste likestillingsorganisasjonen for menn. 1000 medlemmer vil bli en milepæl for oss. Representerer man over 1000 medlemmer, er man hverken få eller ubetydelige. Dette får igjen ringvirkninger i forhold til påvirkninger i samfunnet, sier Vennestrøm som håper å passere denne grensen i løpet av 2020.

– Vi trenger Mannsforum fordi ingen andre organisasjoner hverken har det fokuset vi har eller fokuserer på de sakene. MannsForum fokuserer på menn som en positiv ressurs, ikke utelukkende som et problem. Trolig har vårt arbeid så langt bidratt til den økningen vi ser i fokus på våre kjerneområder. I tillegg er aktivitetsnivået vårt trolig også blant de høyeste du vil finne i en organisasjon med utelukkende frivillige som ikke blir kompensert, mener Børke og henviser til organisasjonens jevnlige møter på Stortinget, med departementer, politikere og byråkrater.

DEN NYE MANNSROLLEN – SEIGMANNEN

La oss snakke om det nye mannsidealet. La oss snakke om seigmannen.

Morgenbladet – Tegnet for krise er satt sammen av tegnet for “fare” og “mulighet”

Det kinesiske tegnet på krise sies å være sammensatt av tegnene for fare og mulighet. Jeg håper Morgenbladet benytter seg av nye muligheter.

Samværssabotasje koster mange menneskeliv viser ny undersøkelse

23% av deltakende foreldre som hadde opplevd samværssabotasje har forsøkt å ta sitt eget liv

Warren Farrell – Fra feminist til mannsaktivist

Dr. Warren Farrell anses av mange som "Mannsbevegelsens far". Men var en av de mest profilerte mannlige feministen i Amerika på 70 tallet.

International Men’s Day Conference Oslo 2019

Konferansen ble avholdt med stort oppmøte og mange spennede talere

Vi feirer Mannsdagen 2020 på vårt eget vis!

Videohilsen til deg, mann!Corona-restriksjoner har medført full stopp i nesten alle MannsForum sine planer for Mannsdagen i dag, 19. 11. 2020. Men vi lar...

Forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim har ikke tid til MannsForum

I juni sendte MannsForum et brev til Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (avbildet under) om et møte vedrørende alvorlig kjønnsubalanse og manglende likestilling...

Fedrenes fortvilte kamp

Første gang publisert i NRK ytringAv Gunhild Maria Hugdal - Prest og stipendiat i etikk ved Det teologiske MenighetsfakultetetDenne teksten er skrevet for de...

MannsForum i media:

Et utvalg saker, artikler og podcast'er

“The Manosphere” – Norsk masteroppgave nyanserer skyttergravs-debatten

Steile fronter og polarisert debatt til side, en ny masteroppgave ser forbi ideologiske briller og gjensidig lort-kasting

Derfor er jeg imot en samtykkelov

I disse dager pågår det en het debatt omkring samtykkeloven som er oppe til høring. Loven vil kunne tydeliggjøre at man ikke er seksuelt...

Menn vil ikke høre at de er sårbare

Karen Straughan mener det er på tide å gi gutta sympati, selv om de ikke vil ha det