Hjem Nettavis Barneombudet på kollisjonskurs med oppdatert forskning - fortsatt motstander av delt bosted

Barneombudet på kollisjonskurs med oppdatert forskning – fortsatt motstander av delt bosted

Av Christian Jessen

redaksjonen@mannsforum.no

Barneombudet støtter ikke delt bosted i innspillet til ny barnelov som er sendt til Barnelovutvalget. Oppsiktsvekkende og stikk i strid med all forskning på delt bosted mener MannsForum som nå har sendt brev til Barneombudet og barnelovutvalget der vi argumenterer for delt bosted i barneloven.

Ny barnelov: MannsForum og Barneombudet uenige om delt bosted i innspill til barnelovutvalget

Barneombudet har sendt sitt innspill til barnelovsutvalget vedrørende delt bosted som fast ordning i ny barnelov. Ombudets innstilling er negativ til forslaget om delt bosted som fast utgangspunkt, fordi det ikke finnes forskning som dokumenterer at delt bosted er best for alle barn. Dermed bør heller ikke delt bosted innføres som fast ordning i den nye barneloven, mener Barneombudet. MannsForum fant det både riktig og viktig å kommentere ombudets påstand i denne saken og sendte derfor brev til Barneombudet vedrørende ombudets eget innspill til barnelovsutvalget.

Delt bosted best for flest barn

Vi mener at Norge må få en ny og bedre barnelov som gir barna to likeverdige og likestilte foreldre. Den nye barnelovens utgangspunkt må derfor være delt bosted. Vår organisasjon stiller seg derfor uforstående til Barneombudets holdning. MannsForum er enig med Barneombudet i at delt bosted ikke er best for ALLE barn. Men overfor ombudet har MannsForum også påpekt at delt bosted er best for de FLESTE barn. Dette bør derfor være lovens utgangspunkt. Deretter må det være familievernkontorer, meklere eller dommer sin oppgave å finne de foreldre hvor delt bosted ikke er barnets beste. MannsForum oppfatter Barneombudets innspill som en skikkelig finte og et forsøk på å opprettholde dagens føringer i barneloven.

MannsForum har gitt eksempler på tilfeller hvor en løsning i dagens lovgivning heller ikke er til ALLES beste, men likevel er til beste for det store flertallet og derfor bør innføres som lovens utgangspunkt. Samtidig har MannsForum argumentert for at det også i dagens barnelov i praksis er en løsning som er utgangspunktet, nemlig fordi §36 pkt. 2 sier at det skal særlige grunner til for at retten kan idømme delt bosted.

Hva er best for barna etter samlivsbrudd?

Vår organisasjon har overfor Barneombudet, med henvisning til både internasjonal, svensk og norsk forskning, dokumentert følgende: Barn som har mye kontakt med begge foreldre, det vil si samvær i et omfang som tilsvarer det som følger av delt bosted, har bedre psykisk helse enn barn som overveiende har kontakt bare med en forelder.

MannsForum har sendt sitt brev til Barneombudet med kopi til barnelovsutvalget. Barneombudet påpeker i tillegg overfor barnelovsutvalget at det for øyeblikket pågår mange samtidige prosesser som alle har innflytelse innen barnelovens virkeområde og anbefaler at disse prosessene samordnes. MannsForum sier seg enig i dette i brevet til Barneombudet.

Brevet fra MannsForum til barneombudet kan leses i sin helhet her.

MannsForum hadde 27.februar 2019 et veldig positivt møte med Barneombudet om barneloven og er derfor naturligvis skuffet over at Barneombudet ikke støtter delt bosted som utgangspunkt i barneloven.

Norske forskere om ny norsk forskning på skilsmissebarn – Barneloven bør endres og delt bosted bør være utgangspunktet

NRK skrev 13.desember 2019 om ny forskning fra Norge som viste at skilsmissebarn kan bli syke uten far. Barn som ikke har tett kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd får lavere selvtillit og vesentlig hyppigere helseplager enn barn som har god kontakt med begge foreldre, skriver forskning.no som også har skrevet om saken. De norske forskerene professor Eivind Meland og professor Frode Thuen mener forskningen føyer seg inn i en rekke studier som viser at tiden er overmoden for en endring i barneloven.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock – Sunny Studio)

MER Å LESE

Begge kjønn slår

Dagsrevyens innslag om at 10% av alle kvinner ble utsatt for grov vold i nære relasjoner gir et ubalansert bilde. Både menn og kvinner utsettes for grov vold fra sin partner.

Stå opp for guttene!

I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar "Kjønnskampen", har det oppstått het diskusjon. Jeg undres over om vi har sett den samme dokumentaren.

Mannsforums nyhetsbrev

Ønsker du å få regelmessige oppdateringer om hva Mannsforum arbeider med og hva som skjer?

REGJERINGEN MOTARBEIDER LIKESTILLING FOR MENN

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande skriver i Aftenposten 29.mai at hun arbeider for likestilling. Det er mulig, men ikke for alle, og ikke for menn.

Mannsdagen 2019 Livestream fra Kulturhuset Oslo

Du kan se hele konferansen på Mannsdagen 2019 livestream

Barna betaler prisen

De lærde strides om bioteknologi, gevinster og farene forbundet med det. Bør vi tillate at bioteknologien får friere tøyler?

Mannsforums kvinnepris 2020 tildeles ANKI GERHARDSEN

MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2020 TILDELESANKI GERHARDSENFor hennes modige og balanserte stemme i kultur- og likestillingsdebatten. I motsetning til mange andre journalister og samfunnsdebattanter viser...

Pappas hemmelighet

40 år etter at han ble misbrukt, forteller faren om de seksuelle overgrepene han ble utsatt for som barn

Podcast – En fars kamp for samvær med MannsForum

Leder av Barnelovsgruppen i MannsForum Henrik Hammerhei Slevigen besøkte MGO for å prate om Barneloven sammen med en pappa

Mannen – myter, løgn og sannhet

"Det er betenkelig at feminisme har etablert seg som en nærmest enerådende forklaringsmodell i kjønnsspørsmål" skriver forfatterne