Hjem Nettavis Barnebidrag og permitteringer i Korona pandemien

Barnebidrag og permitteringer i Korona pandemien

Mannsforums bekymringsbrev til Arbeids- og sosialdepartementet sendt den 19. Mars 2020

Post@mannsforum.org Ref: BLG-01-2020-003 Oslo 18.03.2020

Arbeids- og sosialdepartementet

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo  
E-post: postmottak@asd.dep.no 
Telefon: 22 24 90 90 

Arbeids- og Sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

BARNEBIDRAG OG PERMITTERINGER I FORBINDELSE MED UTBRUDD AV KORONA-VIRUS.

Utbruddet av korona-viruset har gitt dramatiske konsekvenser for hele det norske samfunnet. En av disse konsekvensen vil for mange være tap av inntekter. Staten går inn med støtteordninger til både lønnstaker, virksomheter og selvstendige næringsdrivende for å redusere konsekvensene av pandemien som påvirker de aller fleste av oss.

I den forbindelse ønsker MannsForum å rette fokuset også på bidragsmottakere og bidragspliktige. 

MannsForum ser at saksbehandlingstiden i  NAV systemene vil kunne føre til mange utfordringer for denne gruppen.

Permitteringer vil kunne føre til betydelige reduksjoner i inntekt. Samtidig er bidragspliktige forpliktet til å betale bidrag frem til en eventuell ny saksbehandling hos NAV. En søknad om endring tar typisk 5-6 måneder å behandle p.g.a. stor arbeidsmengde hos NAV.

I mellomtiden kan dette føre til personlig tragedier. For selv om du etter 6 mnd skulle være så heldig å få redusert bidrag i tråd med inntekts nedgang fra permisjonen er det på ingen måte garanti for at du får pengene i retur. Bidragspliktig risikerer å måtte inndrive pengene via namsmannen, noe som for mange er en uoverstigelig oppgave som krever advokathjelp. Bidragspliktig risikerer at omkostninger blir større enn gevinsten ved å inndrive pengene og da er pengene som det offentlige har krevet inn i realiteten tapt.

Bidragsmottaker også kan ende i samme situasjon, med redusert inntekt hvor bidrags betaler opprettholder sin inntekt. Med over 85000 bidragspliktige i Norge kan dette gi store konsekvenser for mange, både bidragspliktige og bidragsmottakere.  Så for mange så vil det bli store konsekvenser ut fra dagens situasjon.

MannsForum oppfordrer derfor Departementet og NAV til å ta følgende grep av hensyn til bidragspliktige og bidragsmottakere sin vanskelige situasjon ifm permitteringer:

  • Utarbeide hurtigløsning hvor bidrag umiddelbart blir endret i tråd med den lønn vedkommende får etter en permittering for å unngå at bidragspliktig forskutterer bidrag som senere settes ned. 
  • Saker under behandling hos NAV som er sendt inn før de drastiske tiltakene ble iverksatt av Regjeringen bør settes på vent mens saker sendt inn etter dette bør prioriteres. 
  • Vurdere mulige hurtigløsninger for endring av allerede løpende bidragsordninger.
  • Faktisk inntekt skal legges til grunn. Ikke skjønnsfastsetting av bidrag slik NAV i mange tilfeller praktiserer det i dag.

Vi anmoder også departementet om at NAV sitt fastsettelsesgebyr for beregning av barnebidrag fjernes til dagens situasjon er normalisert.

Med vennlig hilsen
Arne Børke
Styreleder

Med vennlig hilsen
Ole-Petter Olsen
Styremedlem

Dødsårsak: Mann

Bare i 2018 døde over tre tusen flere menn enn kvinner i aldersgruppen 0 - 84 år. Om du ser verdens lys for første gang som gutt- eller jentebaby, har innvirkning på oddsen din til å fylle 85 år.

Saksbakgrunn: Knut Harald Frøland og Samnanger kommune

Samnanger kommunes barnevernstjeneste har fått massiv kritikk for sitt arbeid gjennom to tiår. To granskningsrapporter, en i 2013 og en i 2020, gir barnevern,...

Podcast med Mannegruppa Ottar og MannsForum

Dag Furuholmen og Henrik Hammerhei fra MannsForum på Mannegruppa Ottar's Podcast om så og si alle problemer relatert til å være mann i disse tider. Hør hele podcasten her.

Voldsom dødelighet blant menn

Det er en voldsom dødelighet blant menn kontra kvinner. Er menns manglende følelsesliv årsak til selvmord?

En pappas viktigste telefonsamtale

Jeg kjente meg ikke igjen i mammaens beskyldinger, det var den vanskeligste tiden i verden for meg

Hvorfor blir feminister så forbanna over fakta?

Verden er ikke designet for menn! - Jeg er hvit, pusher 50, er gammal, sur og forbanna. Da stemples man som en anti-feministisk gubbe. Men jeg er kvinne, det ødelegger liksom alt.

Morgenbladet – Tegnet for krise er satt sammen av tegnet for “fare” og “mulighet”

Det kinesiske tegnet på krise sies å være sammensatt av tegnene for fare og mulighet. Jeg håper Morgenbladet benytter seg av nye muligheter.

Mannsforums forskningsgruppe

Vi ønsker å spre kunnskap om menn, fedre og gutter til nytte for alle med interesse for temaene

Vi gråter ikke over spilte menn

Kan våre ulike biologiske- og kjønnsspesifikke ståsteder gjør det vanskelig å se hverandres problemstillinger?

Kjønnsforskjeller og elefanten i rommet

Trolig ville en juridisk likestilling av foreldre som omsorgspersoner også der disse ikke bor sammen være det viktigste enkeltstående tiltak man kan gjøre for å redusere kjønnsbaserte lønnsforskjeller, mener MannsForums leder Arne Børke.

Eufori eller dystopi?

Midt i coronakrisa kalles hele Storinget sammen for en dramatisk avgjørelse.