Farhad Shæriæti

1 POSTS0 Comments

Barnefordeling: Dagens ordning fungerer åpenbart ikke

Jeg undrer meg over spørsmålet; «barnets beste for hvem»?

Avgjørelse fra Diskrimineringsnemda i truse-saken: Diskriminerer nemda selv?

Flere mener Diskrimineringsnemda sender svært dårlige signaler med sin avgjørelse. Det kan virke som nemda preges av gamle stereotypiske forestillinger om at menn ikke...