Eivind Meland

5 POSTS0 Comments

Skjæringspunktet mellom delt foreldreansvar og familievold

Eivind Meland, allmennlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen, har oversatt slutt-kommunikeet fra den femte internasjonale konferansen om delt og gjensidig foreldreansvar.

Når sakkyndige blir manipulert

Grethe Nordhelle har kritisert sakkyndige for manglende evne til å være objektive og upartiske

Foran eit vegskilje

I fem av sju saker er Noreg nå dømd av EMD for brot på barns rettar til familie- og privatliv

Når verdikamp blir ekstremisme

Vi har et uavklart verdisyn i vårt land ved at det biologiske prinsipp er blitt mistenkeliggjort i offentlig ordskifte i mange år.

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd - Morspresumpsjonen i historisk lys. Eivind Meland,- allmennlege og professor emeritus ved UiBM.

Vanlig samværsrett: “I trygge og rolige omgivelser”

"Terjes" opplevelse av hvordan mor arrangerer samværet hans i "trygge og rolige omgivelser", på rettens ordre.