Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo

1 POSTS0 Comments

Hvordan fanger vi opp suicidale menn?

"Men hvor enkelt er det å søke slik hjelp for enkelte menn, som kanskje har oppfattelsen av idealmannen som en som fikser alt selv, og som kanskje heller viser sine følelser gjennom atferd som oppfattes som «maskulin» (aggresjon, tilbaketrekning etc.), enn gjennom samtale og synlig tristhet?", spør Klæth Lyngsmo

Myten om at delt bosted krever ekstra godt samarbeid

Er det faktisk slik at delt bosted krever foreldre med spesielle samarbeidsevner?