Hjem Nettavis Alvorlig kjønnsubalanse i høyere utdanning

Alvorlig kjønnsubalanse i høyere utdanning

Illustrasjon: Shutterstock

OGSÅ MENN MÅ POSITIV SÆRBEHANDLES FOR Å BEDRE KJØNNSBALANSEN I HØYERE UTDANNING

MANNSFORUM – ÅPENT BREV TIL FORSKNINGS- OG UTDANNINGSMINISTER HENRIK ASHEIM.

Kvinner utgjør i dag det store flertallet av ansatte i barnehagene, skolene, barnevernet, familievernet, helsesykepleien, PPT-tjenesten, sosialkontorene, kjønnsforskningen og offentlig administrasjon. Dette er alle sammen kjønnssensitive områder og yrker hvor kjønn har til dels vesentlig betydning for tjenestens kvalitet, utøvelse og treffsikkerhet. Med hele 80-90 % kvinnedominans i barnehager og skoler er det f.eks. mye lettere for jentene enn for guttene å finne gode voksne rollemodeller, som særlig gutter som vokser opp uten far hjemme har et stort behov for. Mange gutter lider av et alvorlig fars-savn og farstap etter at de ble boende hos mor etter foreldrenes samlivsbrudd, og særlig i de mange tilfellene der mor saboterer barnas samvær med far. Gutter i skolen opplever dessuten at skolen er bedre tilpasset jentene enn guttene, og at de blir høyere vurdert enn guttene. Forskjellbehandlingen har preg av kjønnsdiskriminering i praksis.

Med hele 70-80 % kvinnedominans innen barne- og familievernet opplever fedre f.eks. at de ansatte praktiserer morspresumsjon, dvs. ikke holder seg kjønnsnøytrale under megling eller samtaletimer, men viser større forståelse og sympati med mødre enn med fedre. Barnas beste blir svært ofte omtolket til mors beste. 90 % av kjønnsforskerne er kvinner som viser svært liten interesse og forståelse for gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Kvinner forsker på kvinner. Forskjellsbehandlingen kan også betraktes som kjønnsdiskriminering av menn og fedre.

Derfor har MannsForum nå sendt et brev til Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim om å iverksette nødvendige likestillingstiltak for å stimulere universiteter og høyskoler til å innføre positiv særbehandling av menn på kjønnssensitive utdanninger for å rekruttere flere menn og bedre kjønnsbalansen i kjønnssensitive yrker. MannsForum oppfordrer også statsråden om å oppheve den positive særbehandlingen av kvinner i yrker, og på samfunnsområder, som ikke er kjønnssensitive, som f.eks. real- og ingeniørfag. Og vi ber om et møte for å utdype utfordringene og drøfte aktuelle løsninger.

Les hele brevet her

MGTOW – Menn som har gitt opp kvinner

Menn gir - kvinner tar. For Men Going Their Own Way vil menn alltid være taperne i forholdet. I protest unngår de forhold med kvinner og går mig-tow

Maskulin terapi

Maria Kjos Fonn mener at dagens terapispråk er tilpasset kvinner. Plan Norge mener verden er designet for menn. Har den ene mer rett enn den andre?

Alle mann til kateteret

Les hele kronikken til Dag Furuholmen på NRK ytring

Vi feirer Mannsdagen 2020 på vårt eget vis!

Videohilsen til deg, mann!Corona-restriksjoner har medført full stopp i nesten alle MannsForum sine planer for Mannsdagen i dag, 19. 11. 2020. Men vi lar...

Menn på krisesenter: – Terskel for dem å komme

- De trenger ofte krisesenteret som et pusterom. For å få fred og nødvendig avstand fra psykisk vold, sier faglig leder Tove Hægg Versland...

Mannsforums mannspris 2020 tildeles JAN BØHLER

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2020 TILDELESJAN BØHLERFor hans store og positive engasjement som politiker for barn- og ungdoms oppvekstmiljø og utfordringer i Groruddalen, og ikke...

INNSPILL TIL PARTIPROGRAMMET FOR STORTINGSVALGET 2021

Kvinnefokuset i likestillingspolitikken har som utilsiktet effekt økt utfordringene for gutter, menn og fedre

Smalt perspektiv polariserer – bredde er riktig medisin

Dagens næringslivs artikkel av Ole Jacob Sunde: «Hanekampen mellom kvinner og menn må skrotes», graver seg dypt ned i sine egne skyttergraver.

Styret i Mannsforum på båttur til Bolærne

Å være styremedlem i Mannsforum betyr mange oppgaver og null lønn, desto viktigre å sette av en helg til å bli bedre kjent og ha det gøy

Likestillingsombudets provoserende svar tvinger MannsForum til å ta av hanskene

redaksjonen@mannsforum.noMannsforum sendte i begynnelsen av juli brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Der påpekte vi direkte feil i ombudets uttalelse til Dagens Næringsliv om at...

Mannsforums nyhetsbrev

Ønsker du å få regelmessige oppdateringer om hva Mannsforum arbeider med og hva som skjer?

Foran eit vegskilje

I fem av sju saker er Noreg nå dømd av EMD for brot på barns rettar til familie- og privatliv