MANNSFORUMS KVINNEPRIS

MannsForums Kvinnepris deles ut årlig til en kvinne som med sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre kvinner.

MannsForums kvinnepris 2019 – Kandidat ikke valgt

MannsForum medlemmer kan komme med innspill til kandidat for 2019 på MannsForums Facebook gruppe for medlemmer.

MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2018 TILDELES:

KRISTIN SPITZNOGLE 

Les juryens begrunnelse i pdf

for sitt viktige bidrag til å humanisere menn i offentlig ordskifte, med sine bøker, kronikker og innlegg om seksualitet, mannsrolle, vold mot menn, og menn som omsorgspersoner. Kristin Spitznogle er med sin mangeårige innsats for empati og likeverd for menn en verdig vinner av MannsForums Kvinnepris for 2018

MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2017 TILDELES:

CAMILLA FOSSUM PETTERSEN

Les juryens begrunnelse i pdf

for hennes uredde innsats for å synliggjøre den alvorlige urett som begås mot tusenvis av barn og fedre i Norge hver dag i sin bok «Samværsabotasje» utgitt på Aschehoug. Juryen vil spesielt fremheve at forfatteren Camilla går foran med et godt eksempel for andre ved ikke å tåle all den urett som ikke rammer henne selv, og gjør noe med det! Camilla Fossum Pettersen er en verdig vinner av MannsForums Kvinnepris for 2017.

MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2016 TILDELES:

SOLVEIG HORNE

Statsråd Solveig Horne er den første barne- og likestillingsministeren som søker å ta menn og fedres likestillingsutfordringer på alvor. Hennes engasjement og arbeid for likestilling, og likeverd for menn og fedre representerer intet mindre enn et paradigmeskifte i norsk barne – og likestillingspolitikk. Solveig Horne er en verdig vinner av MannsForums Kvinnepris for 2017.