Aktuelt

Våre saker

Arrangementer

19.11.2019

International conference on boys men and fathers life and gender equality challenges

2019 – International conference on boys men and fathers life and gender equality challenges. – KULTURHUSET OSLO, TUESDAY 19 NOVEMBER KL 0930 – 1630/1830

Åpent seminar Mars 2019 – Gjennomført

Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv. Hvordan opplever menn samspillet med offentlige instanser; svar fra Mannsforums medlemsundersøkelse; v/ Psykiater Dag Furuholmen. Dekker delt bosted barns grunnleggende behov? Forskningsresultater fra Sverige som har hatt delt bosted som utgangspunkt i mange år v/ Malin Bergström, professor og barnepsykolog. Noe skjer i Danmark? Siste nytt fra de siste par års utvikling i barne og familielovgivningen og kampen for likestilt foreldreskap. v/ Jesper Lohse, Leder Foreningen Far og nettverket Nordic Fathers. Paneldebatt mellom innlederne og salen.

Visste du at ca 15% av medlemmene i Mannsforum er kvinner?