Samværssabotasje og barnebidrag: Staten er stevnet i gruppesøksmål

8. juni ble Den norske stat ved Nav formelt stevnet i et søksmål om etatens praktisering av reglene for beregning av samværsfradraget i barnebidragssaker. Med...

Barneombudet på kollisjonskurs med oppdatert forskning – fortsatt motstander av delt bosted

Det er ikke bevist at delt bosted er best for absolutt alle barn, mener Barneombudet. Men er det bevist at kun et bosted er best for alle barn?

En grunnleggende innføring i barnebidragsreglene

Mange har spørsmål om barnebidrag, her svarer vi på de spørsmål som vi mottar oftest.

BØKER OG BOKANMELDELSER